کارت خرید کالا ۱۰ میلیونی

احتراما،به استحضار می رسانیم طی مذاکرات صورت گرفته با بانک انصار طرح حاتم با شرایط ذکر شده در کلیه شعب آغاز به کار کرد.
خرید اقساطی لوازم خانگی با وام بانکی بدون پیش پرداخت با اقساط سی ماهه و ۱۵درصد
www.hatam.ansarbank.com
فروشگاه فتوحی

 

f1

f2